Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / ΑΓΩΓΟΣ TAP: Έτοιμος να στηρίξει έργαυποδομής στην Καβάλα!
ΑΓΩΓΟΣ TAP: Έτοιμος να στηρίξει έργαυποδομής στην Καβάλα!

ΑΓΩΓΟΣ TAP: Έτοιμος να στηρίξει έργαυποδομής στην Καβάλα!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) επιβεβαιώνει τηνπρόθεσή του να στηρίξειέργα υποδομής στην περιοχή των Τεναγών Καβάλας.Όπως ανακοινώθηκεμετά από τη σύσκεψη μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη, και τοπικών φορέωντης Καβάλας τη Δευτέρα, 14 Μαΐου,παράλληλα με την κατασκευή των υπολειπόμενων 11περίπου χλμ. της εγκεκριμένης όδευσης του αγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καβάλας, ο ΤΑΡ προτίθεται να συγχρηματοδοτήσειεπιλεγμέναέργαυποδομής στην περιοχή. Έργα, δηλαδή,τα οποία απολαμβάνουν την ευρεία στήριξη των αρμόδιων τοπικών φορέων και κοινοτήτων, και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της επιχειρηματικότητας,και της αγροτικής οικονομίας στα Τενάγη των Φιλίππων.

ΤοΠρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που ο ΤΑΡ πραγματοποιεί προς όφελος των κοινοτήτωνκαθ’ όλο το μήκος της όδευσης του αγωγού, προβλέπει την επιλογή κι υλοποίηση δράσεωνπουπροτείνονται και διαμορφώνονται σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Με βάση τη διαδικασία αυτή, και στο πλαίσιο των πρόσφατων συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του αρμόδιουΥπουργείου, έχουν ήδη τεθεί υπ’ όψιν του ΤΑΡ έργα υποδομής που αφορούν στα Τενάγη Καβάλας, χωρίς ωστόσο να έχουν κατατεθεί ακόμαεπίσημες προτάσεις. Πρόκειται για:

  • Επέκταση ΤρικάναλουΑρδευτικού Δικτύου Βοϊράνης: αφορά στη βελτίωση της υποδομής άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων, με τη δημιουργία συμπληρωματικών δεξαμενών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυσητων αποθεμάτων νερού στο τοπικό αρδευτικό δίκτυο.Σχετική μελέτη έχει ήδη συνταχθεί από τους αρμόδιους φορείς, η οποία ωστόσο χρήζει επικαιροποίησης.
  • Δημιουργία ΔικτύουΎδρευσης Φιλίππων: αφορά σε μελέτη και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσηςγια τις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και νιτρορρύπανση στην περιοχή. Προετοιμάζεται τεχνική μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΤΑΡ βρίσκεται στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας που ανακοινώθηκε. Η Ομάδα αυτή θα μελετήσει και οριστικοποιήσει τις παραπάνω προτάσεις,παράλληλα με την πρόοδο της κατασκευής του αγωγού.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες στα υπολειπόμενα 11 χλμ. της εγκεκριμένης όδευσης του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή των Τεναγών ξεκινούναπό την Πέμπτη 17 Μαΐου,με στόχο την άμεση έναρξη της μηχανικής κατασκευής του αγωγού, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεγαλύτερης Άμεσης Ξένης Επένδυσης που υλοποιείται αυτήν την περίοδο στη χώρα.Η κατασκευή του ΤΑΡ έχει ήδη ολοκληρωθεί ή προχωρά σε περίπου538χλμ. από τα συνολικά 550χλμτης όδευσης του αγωγού στη Βόρεια Ελλάδα.