Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / Καβάλα / ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΒΦΛ: Περί λειτουργίας & αδείας του εργοστασίου του λόγου το αληθές…
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΒΦΛ: Περί λειτουργίας & αδείας του εργοστασίου του λόγου το αληθές…

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΒΦΛ: Περί λειτουργίας & αδείας του εργοστασίου του λόγου το αληθές…

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (2 αξιολογήσεις, μέσος όρος: 4.00 από 5)
Παρακαλώ περιμένετε ...

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΒΦΛ:

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε άπαξ και διά παντός πως το Σωματείο και τα μέλη του αγωνίστηκαν πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζουν να αγωνίζονται για ένα εργοστάσιο ανοιχτό που σέβεται τους νόμους, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας προς όφελος των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε ανυπόστατες κατηγορίες πως επιθυμούμε το κλείσιμο του εργοστασίου την ώρα που δίνουμε τεράστιο αγώνα 8 μήνες τώρα να επιστρέψουμε εκεί απ’ όπου παράνομα εκδιωχθήκαμε από τον κ. Λαυρεντιάδη… στις δουλειές μας στο εργοστάσιο.

Τι συμβαίνει με την αδειοδότηση; Για ποιον λόγο διαμαρτυρόμαστε;

Η από 24/12/2015 (Ναι, ακριβώς… Παραμονή Χριστουγέννων!!!) απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αδειοδοτεί την εταιρεία PFIC Ltd (τη δεύτερη εταιρία που υπήρχε στο εργοστάσιο μετά την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE) και της χορηγεί άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα και κτιριακής τροποποίησης.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της άδειας λειτουργίας της ως άνω εταιρείας, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Άρθρο 4 επί της απόφασης αδειοδότησης […H από 02.11.2015 και με αρ. πρωτ. Φ14.54/05/4965 άδεια λειτουργίας λόγω κτηριακής και μηχανολογικής τροποποίησης, της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.”, παύει να ισχύει…]

Άρθρο 5 επί της απόφασης αδειοδότησης […Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε…]

H Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δηλαδή, προτείνεται να μεταβιβάσει την άδεια της ELFE ABEE στη νέα εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ η οποία, σύμφωνα πάντα με δική της απόφαση, έχει πάψει να ισχύει από 24/12/2015!

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αδειοδότησης της υπηρεσίας αναφέρεται ρητά ότι «Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε». Η ELFE ABEE όμως δεν έκανε ποτέ ξανά αίτηση να λάβει άδεια λειτουργίας του εργοστασίου και βέβαια δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να τη λάβει ούτε ακόμη και σήμερα. Επομένως, η ELFE ABEE δεν είναι παλαιός φορέας και δεν μπορεί να μεταβιβάσει καμία άδεια!

Τα εύλογα ερωτήματα είναι:

·         Γιατί ενώ υπάρχει νόμιμος τρόπος μεταβίβασης της αδείας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ στην εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ αυτό δεν συμβαίνει;

·         Τι θέλει να αποφύγει ο κ. Λαυρεντιάδης; Μήπως τα χρέη της ELFE που αγγίζουν τα 240 εκ €; Μήπως την επάνοδο στην εργασία των παράνομα απολυμένων; Μήπως τις αποζημιώσεις του προσωπικού που με ψευδείς μηνύσεις μέχρι τώρα έχει αποφύγει;

·         Γιατί ο κ. Νεφελούδης μιλάει για κενά ασφαλείας που προκύπτουν από μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου;

·         Υπάρχει ή δεν υπάρχει γνωμοδότηση κοινοποιημένη στον κ. Μαρκόπουλο από νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που διατυπώσαμε στο εξώδικό μας;

·         Γιατί δεν δίνονται όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα;

·         Γιατί η Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας δεν απευθύνεται στο νομικό συμβούλιο του κράτους αν υπάρχει αμφιβολία για την «ερμηνεία» του νόμου;

Μέρος του «παιχνιδιού» του κ. Λαυρεντιάδη δεν μπορεί να γίνει κανένας, ούτε οι «όμηροι»  των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε οι παρανόμως απολυμένοι ούτε οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες!!! Οι υπάλληλοι και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Περιφερειακής Ενότητας πρέπει να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ως οφείλουν, αλλά συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το εργοστάσιο λειτουργούσε και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σε όφελος όλων των πολιτών της Καβάλας και όχι σε βάρος οποιουδήποτε, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας και ορθής περιβαντολλογικής λειτουργίας.  Γι’ αυτό αγωνιστήκαμε χρόνια τώρα, γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο για την άδεια χορήγησης λειτουργίας:

“ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “PFIC Ltd”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ “

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “PFIC Ltd”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ όπως αυτή εικονίζεται στο σχεδιάγραμμα (γενική διάταξη κτηρίων & μονάδων Δεκέμβριος 2015) και στο τεχνικό υπόμνημα, που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και στα λεπτομερειακά σχεδιαγράμματα και μελέτες των μονάδων (που θεωρήθηκαν με παλαιότερες αποφάσεις της υπηρεσίας μας), με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α. Θέση
Νομός : Καβάλας
Δήμος : Καβάλας
Οδός : 8ο χλμ Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης
Αριθμός :

β. Κάτοχος : PFIC Ltd

γ. Είδος Εγκατάστασης : ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KAI ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΗΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Βαθμός όχλησης : Υψηλή όχληση 3

δ.Ισχύς μηχανημάτων παραγωγής Κινητήρια (KW) Θερμική (KW)
Ζητούμενη 10.791,16 51,95
Συνολική 10.791,16 51,95
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ζητούμενη 3.859.526,39 €
Συνολική 3.859.526,39 €

ε. Ατμολέβητες: Δεν υπάρχουν

στ. Δεξαμενές
Δεξαμενή Φωσφορικού οξέος 1.565 τόνων
Δεξαμενή Φωσφορικού οξέος 1.565 τόνων
Δεξαμενή διαύγασης Φωσφορικού οξέος 1.081 τόνων
και άλλες μικρότερες που φαίνονται στα σχέδια και στα τεχνικά υπομνήματα προγενεστέρων αδειών.
Οι 2 (δύο) δεξαμενές πετρελαίου 12.000m3 & 12.000m3 έκαστη, που φαίνονται στα σχεδιαγράμματα είναι εκτός λειτουργίας και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).

β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη με αρ. μητρώου 109/1999 μελέτη πυροπροστασίας, θεωρημένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας και να ανανεούται το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας μέσα σε δύο (2) μήνες το βραδύτερο πριν από τη λήξη του (με ευθύνη της εταιρείας).

γ. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293Α), της Κ.Υ.Α. 69269/1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β) και της με αρ. πρωτ. 167870/16.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙ0-9) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω βιομηχανίας από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, όπου
εγκρίνεται η υποβληθείσα Μ.Π.Ε., με την υποχρέωση αυτή (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) να ανανεούται έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της (με ευθύνη της εταιρείας).

δ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

ε. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.

στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της βιομηχανίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).

ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και ο εξοπλισμός υπό πίεση που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιομηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).

η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιομηχανίας (με ευθύνη της εταιρείας).

θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της βιομηχανίας (με ευθύνη της εταιρείας).

ι. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιομηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
ii. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
iii. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου
και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).

κ. Ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά πάντοτε για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της του Β.Δ. της 11 Μαρτίου/4 Απριλίου 1955 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α) και της Υ.Α. οικ. 10735/651 (Φ.Ε.Κ. 2656/28.09.2012), σχετικά με την επίβλεψη της λειτουργίας, το χειρισμό, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των ατμολεβητών της βιομηχανίας.

λ. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων της βιομηχανίας να είναι εφοδιασμένες με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, τα οποία να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).

μ. Όλες οι φιάλες αερίων υπό πίεση (οξυγόνο, ασετυλίνη, άζωτο κλπ.) που χρησιμοποιούνται στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιομηχανίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).

ν. Για όλες τις φιάλες αερίων υπό πίεση (οξυγόνο, ασετυλίνη, άζωτο κλπ.) που χρησιμοποιούνται στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιομηχανίας θα πρέπει ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή όλων των διατάξεων της Υ.Α. Α.Π. Β10451/929 (Φ.Ε.Κ. 370/τ.Β’/09.06.1988).

ξ. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

3. Για την απαιτούμενη, (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.Δ., των 902/1975, 274/1997, 115/2012 Π.Δ. καθώς και τις εκάστοτε νομοθεσίες όπως κάθε φορά ισχύουν) υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

4. H από 02.11.2015 και με αρ. πρωτ. Φ14.54/05/4965 άδεια λειτουργίας λόγω κτηριακής καιμηχανολογικής τροποποίησης, της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.”, παύει να ισχύει.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομαφυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας προσφυγή, σε 15 ημέρες από τηδημοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.