Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / Ελλάδα / ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι Προκηρυσσόμενες Δράσεις είναι τέσσερις και αφορούν ενισχύσεις για τη μετατροπή ή διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατάτο διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου ναενταχθούν στις δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικάτην αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

· Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (πρώηνΚΕΠΠΥΕΛ)
· Στην ηλεκτρονική διευθύνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

www.minagric.gr

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει τη
Δράση 10.2.1 ½ Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Το είδος των παρεχομένων ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι εξαιρέσεις της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι φορείς από τους οποίους θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος, κ.λ.π. υπάρχουν στη πρόσκληση του Υπ. ΑΑΤ (ΑΔΑ-Ω4254653ΠΓ-ΘΤ6).

Περισσότερες πληροφορίες για την Περιφέρεια μας θα δίδονται από το :
<< ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ του ΥΠΑΑΤ >> (Τηλ.2521046992).