Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / Παγγαίο / ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης Δεκεμβρίου!
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης Δεκεμβρίου!

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης Δεκεμβρίου!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Στις 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο50η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 2οΑποδοχή χρηματοδότησης-51η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3οΕξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον  Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4οΕξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον  Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση της αριθ. 96/2018  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά « 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 6οΣυγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας Υλικών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 7οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 8οΣυγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 9οΣύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 10οΣυγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 11οΟρισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην: α) επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 12οΟρισμός Συμβουλευτικού Οργάνου (Advisory Board) για την διάβρωση των ακτών, στο πλάσιο της υλοποίησης του Έργου Hermes
ΘΕΜΑ 13οΠερί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερούπολης στον Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 14οΠερί  έγκρισης απευθείας παραχώρησης εκμίσθωσης του  δημοτικού ακινήτου εμβαδού 84,42τμ που αποτελεί τμήμα του «Πνευματικού Κέντρου» της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης, στο οποίο έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε χώρο αναψυκτηρίου σύμφωνα με την ΟΑ 78/25.01.2010
ΘΕΜΑ 15οΠερί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση χώρου στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας στον «Σύλλογο Νέου Οικισμού Νέας Ηρακλείτσας»
ΘΕΜΑ 16οΠερί έγκρισης τοποθέτησης Σταυρού στην περιοχή της δεξαμενής Χορτοκοπίου από τον Π.Α.Σ. «ΠΟΝΤΟΣ» Χορτοκοπίου
ΘΕΜΑ 17οΕξέταση αιτημάτων περί  διαγραφής οφειλών
ΘΕΜΑ 18οΑνανέωση θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Κ.Χ. 193 στην Αλάνα Ν. Ηρακλείτσας
ΘΕΜΑ 19οΈγκριση της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (προϋπολογισμός 4.022.100,00€,  Κωδ.ΟΠΣ. 5005589_1)
ΘΕΜΑ 20οΈγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. μελ. 1010/2014 – Προϋπολογισμός 4.410.165,00 € με ΦΠΑ, Κωδ.ΟΠΣ. 5005589_2)
ΘΕΜΑ 21οΈγκριση 1ου ΑΠΕ  του  έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ » (αρ. μελέτης: 1020/2017)
ΘΕΜΑ 22οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος  του υπ’ αρ. 404  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεως 3301.31τ.μ.  που βρίσκεται στο  αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κιοσσέ Νικόλαο
ΘΕΜΑ 23οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,  του υπ’ αρ. 452  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεως 6702τ.μ.  που βρίσκεται στο  αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Ανδρέα Κουτούλα του Γεωργίου & Ανδρέα Κουτούλα του Χρήστου
ΘΕΜΑ 24οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος  του υπ’ αρ. 371  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεως 5591.57τ.μ.  που βρίσκεται στο  αγρόκτημα Ποδοχωρίου (Αναδασμός 1971-73) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Γούναρη Χριστόδουλο
ΘΕΜΑ 25οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων  του υπ’ αρ. 907  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεων 1277τ.μ. και 6354.45τ.μ.  που βρίσκονται στο  αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Σάββα Μωισΐδη
ΘΕΜΑ 26οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος  του υπ’ αρ. 744  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεως 4562.50τ.μ.  που βρίσκεται στο  αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παναγιώτη Μπίκο
ΘΕΜΑ 27οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων  του υπ’ αρ. 1878η  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεων 9,25τ.μ. & 10,92τ.μ.  που βρίσκονται στο  αγρόκτημα Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου στην κα Βαμβακερού Ελισάβετ
ΘΕΜΑ 28οΓνωμοδότηση για την ενοικίαση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών  τμημάτων  του υπ’ αρ. 1620ιε  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  συνολικής εκτάσεως 4376.52τ.μ. που βρίσκεται στο  αγρόκτημα Ποδοχωρίου  (Αναδασμός 1971-73)του Δήμου Παγγαίου στον κ. Γούναρη Αναστάσιο
ΘΕΜΑ 29οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών τμημάτων  του υπ’ αρ. 1281δ  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου  εκτάσεως 3403τ.μ. , 133,88τ.μ. & 123,42τ.μ. αντίστοιχα  που βρίσκονται στο  αγρόκτημα  Ν.Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στην κα  Βαμβακερού Ελισάβετ