Αρχική Σελίδα / Για τη Γυναίκα / Παιδί - Εκπαίδευση / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Προκύρηξη υποτροφιών σπουδών!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Προκύρηξη υποτροφιών σπουδών!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Προκύρηξη υποτροφιών σπουδών!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ) προκηρύσσει Υποτροφίες Σπουδών για νέους και παλαιούς μαθητές με αποκλειστική διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους (2018-2019). Η πλήρης κάλυψη αφορά το 100% των διδάκτρων ενώ η μερική το 50%. Εάν ευεργετούμενος μαθητής δικαιούται και άλλη έκπτωση σύμφωνα με τον Πίνακα Διδάκτρων, αυτή δεν συμψηφίζεται με την Υποτροφία Σπουδών αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό. Θα χορηγηθούν:

  1. Έως τριών (3) υποτροφιών πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα που αρίστευσε
  2. Έως πέντε (5) υποτροφιών μερικής κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα που αρίστευσε
  3. Έως δύο (2) υποτροφιών για ενήλικες (άνω των 18 ετών) μερικής κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα
  4. Έως δύο (2) υποτροφιών για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα
  5. Έως δύο (2) υποτροφιών για τέκνα πολύτεκνης οικογένειας πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα. Τα ευεργετούμενα τέκνα δεν θα μπορούν να προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Οι υπότροφοι σπουδαστές θα πρέπει:

  1. Να είναι Δημότες Καβάλας
  2. Να μην έχουν – τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους – επαρκή οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των σπουδών τους και συγκεκριμένα εφόσον έχουν οικογενειακό εισόδημα από :

α. Από 0 έως 18.000 € προτείνεται απαλλαγή διδάκτρων.

β. Από 18.000 € – 30.000 € προτείνεται μείωση 50%

γ. Από 30.000 € και πάνω μόνο έπαινος

                                                                                 Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ισχύει από 22.11.2018 μέχρι 30.11.2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Δ.Ω.Κ. τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (παρέχεται από την Γραμματεία του Δ.Ω.Κ.)

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογίας εισοδήματος δύο (2) τελευταίων ετών του ιδίου ή των γονέων του (σε περίπτωση ανήλικου τέκνου)

4) Κάθε άλλο έγγραφο που ενισχύει το αίτημα του υποψηφίου

 

 

 

 

 

Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τετραμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. και τον αρχαιότερο καθηγητή (εκτός εάν υπάρχει μόνιμος καθηγητής) το οποίο ακολούθως θα επικυρώσει με απόφασή του το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η διαδικασία επιλογής, το αποτέλεσμά της, και η απόφαση επικύρωσής του από το Δ.Σ. θα είναι αδιαμφισβήτητα και δεν θα  επιδέχονται ένσταση.