Αρχική Σελίδα / Για το Σπίτι / Η Λίπανση των Δέντρων!
Η Λίπανση των Δέντρων!

Η Λίπανση των Δέντρων!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η λίπανση των δέντρων γίνεται με σκοπό την αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που έχουν απομακρυνθεί με τους καρπούς και το κλάδεμα. Η ισορροπημένη βλάστηση, η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών, η άνθιση, η αύξηση της καρποφορίας και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων καρπών, επηρεάζονται από την ύπαρξη θρεπτικών στοιχείων στα δέντρα και κατ’ επέκταση στο έδαφος.

Η ποσότητα των στοιχείων που θα χορηγηθούν έχει άμεση σχέση με το είδος της καλλιέργειας, την παραγωγικότητα της χρονιάς και την λιπαντική αγωγή που ακολουθείται. Η αναπλήρωση τους πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, στις κρίσιμες για κάθε είδος δέντρου, περιόδους τις οποίες και πρέπει να γνωρίζουμε.

Σχετική εικόνα

Η συχνότητα της λίπανσης

Η πρώτη λίπανση της χρονιάς γίνεται στα τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) με κοκκώδη λιπάσματα από το έδαφος και λέγεται βασική λίπανση. Την περίοδο αυτή τα δέντρα ξεκινούν να δίνουν νέα βλάστηση, να διαμορφώνουν ανθοφόρους οφθαλμούς (π.χ. ελιά), αλλά και να διαμορφώνουν βλαστούς που θα δώσουν την καρποφορία της επόμενης χρονιάς (π.χ. μηλιά, αχλαδιά).

Επόμενες λιπάνσεις γίνονται την περίοδο της άνθισης – καρπόδεσης (τέλος άνοιξης), την περίοδο αύξησης του μεγέθους των καρπών (αρχές – τέλη καλοκαιριού) ή και λίγο πριν τη συγκομιδή (φθινόπωρο). Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε χρονιές μεγάλης παραγωγής, είναι καλό να παρέχονται στα δέντρα θρεπτικά στοιχεία μέσω των φύλλων και μετασυλλεκτικά. Τις περιόδους αυτές η παροχή λιπασμάτων γίνεται είτε από το έδαφος (επιφανειακή λίπανση), είτε από τα φύλλα με διαφυλλικούς ψεκασμούς με τα βασικά στοιχεία Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, αλλά και με ιχνοστοιχεία Βόριο, Ψευδάργυρο κ.α.

Το είδος και η ποσότητα

Το είδος και η ποσότητα του λιπάσματος σε κάθε περίπτωση, καθορίζεται από την καλλιέργεια, την εποχή και τις ανάγκες των εκάστοτε δέντρων. Η εδαφολογική και σε κάποιες περιπτώσεις και η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, συνιστούν σημαντική βοήθεια στην γνώση της έλλειψης ή επάρκειας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία, άρα της ορθολογικής λίπανσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, η συμβουλή κατάλληλου γεωπόνου είναι πάντα πολύτιμη!

Από την έντυπη έκδοση του Free Press Magazine “Εντυπάκι”. Δείτε το τεύχος 37 πατώντας εδώ