Αρχική Σελίδα / Για τη Γυναίκα / Παιδί - Εκπαίδευση / Η φωνολογική ενημερότητα και η σύνδεσή της με την ανάγνωση και τη γραφή!
Η φωνολογική ενημερότητα και η σύνδεσή της με την ανάγνωση και τη γραφή!

Η φωνολογική ενημερότητα και η σύνδεσή της με την ανάγνωση και τη γραφή!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η φωνολογική ενημερότητα και η σχέση της με την ανάγνωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας. Μέσα από μελέτες έχει αποδειχθεί πως υπάρχει μία σημαντική σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης. Τι είναι όμως η φωνολογική ενημερότητα;

Ο όρος χρησιμοποιείται για να δείξει τόσο την πρόσβαση, καθώς και την κατανόηση της φωνητικής δομής της ομιλίας, δηλαδή τη συνειδητοποίηση πως ο προφορικός λόγος μπορεί να κατατμηθεί σε μεμονωμένες λέξεις και αυτές με τη σειρά τους σε μεμονωμένα φωνήματα. Μία ανακριβής ή λανθασμένη φωνολογική απεικόνιση μιας λέξης θα δυσκολέψει ιδιαίτερα το παιδί που προσπαθεί να την προφέρει ή να την γράψει, καθώς οι φωνολογικές απεικονίσεις είναι η βάση για την αυθόρμητη προφορική ή γραπτή παραγωγή λέξεων.

Ο εντοπισμός παιδιών σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών κρίνεται αναμφισβήτητα απαραίτητος. Ένας πρόσφορος τρόπος διερεύνησης της αναγνωστικής ετοιμότητας των παιδιών είναι μέσω της αξιολόγησης των φωνολογικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Για την αξιολόγηση της λοιπόν, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης, ρίμας και παρήχησης, όπου χρησιμοποιούνται από θεραπευτές τόσο για την αξιολόγηση, όσο και για την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας.

Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι ο εντοπισμός της ομοιοκαταληξίας ανάμεσα σε λέξεις, η ανάλυση λέξης σε συλλαβές και η σύνθεση λέξεων από συλλαβές, η κατηγοριοποίηση αρχικής και τελικής συλλαβής, η διάκριση αρχικού και τελικού φωνήματος ή συλλαβής, η αφαίρεση αρχικού και τελικού φωνήματος ή συλλαβής, η ανάλυση λέξης σε φωνήματα καθώς και η αντιστροφή φωνημάτων και συλλαβών σε λέξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι φωνολογικές δεξιότητες των παιδιών καλό θα ήταν να αξιολογούνται κατά την προσχολική ηλικία, με σκοπό παιδιά που παρουσιάζουν προδιάθεση για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με τις φωνολογικές τους δεξιότητες να εντοπίζονται και να εμπλουτίζονται έγκαιρα, μέσω της συνεργασίας λογοθεραπευτών και παιδαγωγών.

Από την έντυπη έκδοση του Free Press Magazine “Εντυπάκι”. Δείτε το τεύχος 35 πατώντας εδώ