Τελευταία Νέα
Αρχική Σελίδα / Περιβάλλον / ΚΑΒΑΛΑ: «Διπλή Διεθνής Επιστημονική Διάκριση Για Το Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας» από τον Καβαλιώτη Θωμά Παπαλάσκαρη!
ΚΑΒΑΛΑ: «Διπλή Διεθνής Επιστημονική Διάκριση Για Το Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας» από τον Καβαλιώτη Θωμά Παπαλάσκαρη!

ΚΑΒΑΛΑ: «Διπλή Διεθνής Επιστημονική Διάκριση Για Το Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας» από τον Καβαλιώτη Θωμά Παπαλάσκαρη!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Δύο σημαντικές διαφορετικές επιστημονικές εργασίες, (οι οποίες εκπονήθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., κάτοχο δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων ΠόρωνΜ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Μεσόγειο Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.» και «Υδραυλική Μηχανική Δ.Π.Θ.»), και Υποψήφιο Διδάκτορα στην Μεταφορά Φερτών Υλών Δ.Π.Θ., Θωμά Παπαλάσκαρη), για την μελέτη της φυσικής ροής στο “Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας“, έχουν γίνει μέχρι σήμερα, η μία εκ των οποίων παρουσιάστηκε και συμπεριελήφθη στα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “6th Internatιonal Symposium on Environmental and Material Flow Management 2016” (“6th Internatιonal Symposium of E.M.F.M. 2016“) το οποίο διενεργήθηκε στην πόλη “Bor” της Σερβίας μεταξύ 2-4 Οκτώβρη 2016 (στοιχεία θα βρείτε εδώ:

http://emfm.tfbor.bg.ac.rs/2016/” και εδώ:

http://emfm.tfbor.bg.ac.rs/2016/wp-content/uploads/2017/01/Book-of-Proceedings-EMFM16_final.pdf” στις σελίδεςΝο: 20-38“),

και η άλλη παρουσιάστηκε και συμπεριελήφθη στα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικου Συνεδρίου «10th World Congress of E.W.R.A. on Water Resources and the EnvironmentPanta Rhei», τα οποία όμως δεν είναι ακόμη διαθέσιμα διαδικτυακά «on-line» λόγω της παρέλευσης μικρού χρονικού διαστήματος από το πέρας των εργασιών του εν λόγω Διεθνούς Επιστημονικού Σσυνεδρίου, (και η οποία εργασία θα δημοσιευθεί σε ειδική έκδοση του Διεθνούς Επιστημονικού ΠεριοδικούEuropean Water Journal” του οργανισμού “European Water Resources Association“) το οποίο διενεργήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 5-9 Ιούλη 2017.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος παρουσίασε και δύο επιστημονικές του εργασίες για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 2nd Efficient & Sustainable Water Systems Management towards Worth Living Development 2016” (“2nd E.W.a.S. 2016“) το οποίο διενεργήθηκε στα Χανιά της Κρήτης μεταξύ 1-4 Ιούνη 2016 και οι οποίες εργασίες συμπεριελήφθησαν στα πρακτικά του Διεθνούς αυτού Επιστημονικού Συνεδρίου αλλά και δημοσιεύτηκαν επίσης στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό “Procedia Engineering”.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Θωμάς Παπαλάσκαρης είναι ο πρώτος που κατασκεύασε στην Ελλάδα «Φορητό Δίαυλο Τύπου Πάρσαλ» αλλά και ο μοναδικός που έχει εν γένει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα μετρήσεις πεδίου της παροχής υδατορευμάτων με την χρήση «Φορητών Διαύλων Τύπου Πάρσαλ», ενώ οι καθημερινές μετρήσεις βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται σαν «open access βάση δεδομένων» στο διαδίκτυο (πιο συγκεκριμένα στο διαδικτυακό κανάλι του διαδικτυακού ιστότοπου «Youtube», με τίτλο «Thomas Papalaskaris») όπου ο καθένας πολίτης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση («https://www.youtube.com/channel/UCb0mBFg9ciyMAy7w_UYWL_Q»).

Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους αντικειμενικούς σκοπούς της συλλογής πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων διά μέσου της επιστημονικής αυτής έρευνας:

1.Ανάλυση συχνοτήτων και κατανομή πιθανοτήτων χαμηλών ροών του ρέματος,

2.Δημιουργία τεχνητών χρονικών σειρών με σκοπό την ανάλυσή τους και την πρόβλεψη χαμηλών τιμών ροών του ρέματος για το μέλλον με την στατιστική/μαθηματική μέθοδο μοντελοποίησης “Box-Jenkins” (“S.AR.I.M.A. models”),

3.Κατασκευή νευρωνικού δικτύου που θα διερευνά τις σχέσεις μεταξύ των χαμηλών ροών του ρέματος και των διάφορων τοπικών μετεωρολογικων παραμέτρων (θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα αέρα, βροχόπτωση κλπ.),

4.Υπολογισμό υδρολογικών δεικτών χαμηλών ροών του ρέματος και υδρολογικών δεικτών ξηρασίας,

5.Υπολογισμό της συνολικής εξάτμισης/διαπνοής της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου,

6.Κατάρτιση διαγραμμάτων καμπυλών διάρκειας χαμηλών ροών του ρέματος,

7.Κατασκευή μοντέλων βροχής/(απορ)ροής του ρέματος,

8.Κατάρτιση διαγραμμάτων απεικόνισης υδρογραφημάτων του ρέματος,

9.Υπολογισμός του συντελεστή απορροής της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου,

10.Κατασκευή στοχαστικών και “ντετερμινιστικών” υδρολογικών μοντέλων,

11.Εφαρμογή διάφορων τύπων φορητών διαύλων μέτρησης της παροχής του ρέματος τύπου “Πάρσαλ”,

12.Διερεύνηση της πορείας της αλλαγής κλίματος (η σύγκριση περσινών και φετινών μετρήσεων των παροχών του ρέματος απέδειξαν μείωση των αντίστοιχων φετινών τιμών του έτους 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές του έτους 2016 ενώ η χρονική τους ακολουθία συμβαδίζει με αυτό των βροχοπτώσεων οι οποίες γ΄νονται ολοένα λιγότερες σε συνολικ΄ύψος βροχής αλλά και εντονότερες δηλαδή σε ολοένα και μικρότερες διάρκειες βροχοπτώσεων καταγράφνται μεγαλύτερα ύψη βροχής),

13.Γενικότερη διερεύνηση των διαθέσιμων υδρολογικών αποθεμάτων/πόρων της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης απορροής,

14.Διερεύνηση διαθέσιμων αποθεμάτων υπόγειου νερού της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου,

15.Αλληλεπίδραση επιφανειακού νερού/υπόγειου νερού,

16.Δημιουργία “open-access” βάσης υδρολογικών δεδομένων (όλες οι μετρήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο κανάλι του “Youtube” με τίτλο “Thomas Papalaskaris” συνοδευόμενες από πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας μέτρησης) κλπ.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι όσον αφορά τις φωτογραφίες οι δύο “άσπρου χρώματος” φορητοί δίαυλοι μέτρησης της παροχής του ρέματος τύπου “Πάρσαλ” κατασκευάστηκαν από τον Καθηγητή Εφαρμογών του “Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.” και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ρευστομηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ., Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π., κ. Θεολόγο Παναγιωτίδη, (με τον οποίο ο Θωμάς Παπαλάσκαρης είναι και συν-συγγραφείς στις παραπάνω αναφερθείσες επιστημονικές δημοσιεύσεις), και δύο φοιτητές του από το “Τμήμα Μηχανολογίας” του “Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.” στα πλαίσια αντίστοιχης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας αυτών ενώ ο αντίστοιχος “καφέ χρώματος” «Τροποποιημένος Κατά U.S.G.S. Δίαυλος Τύπου Πάρσαλ» κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία και έξοδα του Θωμά Παπαλάσκαρη μερικά χρόνια πριν, ενώ σε όλες τις φωτογραφίες εμφανίζεται ο Θωμάς Παπαλάσκαρης.

Στο μέλλον, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες του Θωμά Παπαλάσκαρη όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, πρόκειται να συνταχθούν και άλλες επιστημονικές εργασίες με τόσο παρόμοιο όσο και διαφορετικό περιεχόμενο με σκοπό να θέσουν υποψηφιότητα για να παρουσιαστούν σε διάφορα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, και για τον λόγο αυτό συνεχίζονται μέχρι και σήμερα 24.07.2017 και θα συεχιστούν οι μετρήσεις αυτές της παροχής νερού στο «Ρέμα Περιγιαλίου», καθώς υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον.