Αρχική Σελίδα / Για τη Γυναίκα / Παιδί - Εκπαίδευση / ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ERASMUS+ (My Art and Me)!
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ERASMUS+ (My Art and Me)!

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ERASMUS+ (My Art and Me)!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε πρόγραμμα: Erasmus+, Βασική Δράση ΚΑ2 –Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο: «My Art and Me» και κωδικό: 2017-1-TR01-KA219-045540_3., που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο (2) ετών (2017-2019). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες ,την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, και την Ρουμανία.

Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών τις παραδοσιακές χειροτεχνίες του τόπου τους, να γνωρίσουν την ιστορία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση αυτών, καλλιεργώντας παράλληλα το κριτικό τους πνεύμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως ευρωπαίοι πολίτες και να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την προοπτική, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται επικεντρώνονται στην ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, στην αγιογραφία καθώς επίσης και στις κατασκευές παραδοσιακών μουσικών οργάνων, κεντημάτων φτιαγμένων σε αργαλειό, συνταγογράφηση και εκτέλεση παραδοσιακών συνταγών μαγειρικής, κ.λπ.

Η τελική παραγωγή συνίσταται στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινού και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού, μια μοναδική πρόσβαση στα διαφορετικά εργαλεία μάθησης που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στην πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Paredes de Coura της Πορτογαλίας από (12/11/ έως 17/11/2017) συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι και οι τρόποι υλοποίησής του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ότι η παράδοση είναι τρόπος συμπεριφοράς, είναι η εθνική ταυτότητά τους και ο τρόπος για να κατανοήσουν καλύτερα το παρόν. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτή τη διαδικασία, εξυπηρετείται ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, που είναι να γίνει ο μαθητής ερευνητής της ιστορίας του, της οικογένειάς του και της κοινότητας στην οποία ανήκει. Επίσης, με τη ζωντανή αυτή ενασχόληση με τις κατασκευές προηγούμενων εποχών, γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των γενεών και διασώζονται συγχρόνως χειροτεχνίες που αποτελούν αξιόλογα δείγματα της ιστορίας, γιατί καταγράφουν πτυχές της οικονομικής, της κοινωνικής αλλά και πολιτικής ζωής σε χρόνο προγενέστερο.

Τέλος, οι ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών, που συμβάλλουν στη δημιουργία εμπειριών και δεσμών μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2017, με πρώτη χώρα υποδοχής την Ελλάδα και πόλη την Καβάλα.