Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / ΠΑΜΘ: Αιτήσεις χρηματοδότησης «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»!
ΠΑΜΘ: Αιτήσεις χρηματοδότησης «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»!

ΠΑΜΘ: Αιτήσεις χρηματοδότησης «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (1 αξιολογήσεις, μέσος όρος: 1.00 από 5)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Δημοσίευση Προσκλήσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Μέτρο 6.1.10  «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020.»

Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι  δημοσιεύτηκε η αρ. υπ. 1710/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»  του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 1690/02-11-2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΒΔ14653ΠΓ-ΧΘΝ) «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση» του Μέτρου  και συγκεκριμένα  της δράσης «Διάλυση αλιευτικών σκαφών».

Ο χρόνος υποβολής  των αιτήσεων είναι από 09-11-2017 (ώρα 10.00) έως 04-12-2017 (ώρα 15.00)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής (http://arosyrsi.alieia.gr ).

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα,

Τηλ. 2131501151, Fax 2107774090

  1. Στελέχη Μονάδας Β2:

Μπίζα Ευαγγελία 2131501184 empiza@mou.gr

Κουντουράκης Ι. 2131501186  ikountourakis@mou.gr