Αρχική Σελίδα / Πολιτισμός / ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η Εκκλησία και η μεγάλη αγκαλιά μας!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η Εκκλησία και η μεγάλη αγκαλιά μας!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η Εκκλησία και η μεγάλη αγκαλιά μας!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η άπειρος οικονομία του Θεού επέτρεψε και εφέτος να εισαχθούμε στη νέα πνευματική χρονιά, αφού ως πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού έτους θεωρείται ο Σεπτέμβριος. Τον μήνα αυτό προετοιμάζεται η σπορά, καθώς οι γεωργοί εξέρχονται να καλλιεργήσουν. Έτσι και για εμάς μας κήρυκες του ευαγγελίου άρχεται η πνευματική σπορά προκειμένου, επεξεργαζόμενοι τα πνευματικά μας τάλαντα, να αυξήσουμε μας αρετές μας στον προκείμενο αγώνα μας αγιότητας.

Ο παραβολικός Λόγος του Κυρίου συνεχίζεται και αυτήν την Κυριακή με την παραβολή των Βασιλικών Γάμων. Η συγκεκριμένη παραβολή κατατάσσεται στη κατηγορία εκείνων που αναφέρονται ευθέως στην Ουράνια Ιερουσαλήμ. Τρεις εικόνες διακρίνονται και συνθέτουν το παζλ με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στον άνθρωπο-μέλος μας Εκκλησίας να ξεκλειδώσει την θύρα μας αιωνίου ζωής και βασιλείας του Θεού.

Η πρώτη εικόνα αποτελεί την προετοιμασία του θεϊκού τραπεζιού μας αγάπης και μας ευφροσύνης από τον Μέγα οικοδεσπότη – Θεό. Ένα γεύμα γεμάτο από υπερκόσμια και ουράνια αγαθά, προκειμένου να τιμηθεί ο νυμφίος Χριστός, ο οποίος έρχεται στον κόσμο, περιλουσμένος από άρρητη αγάπη και σαρκώνει την Αλήθεια, για να καταστεί η ανθρωπότητα δεκτική μας χάριτός Του.

Η δεύτερη εικόνα σκιαγραφείται από την άπειρη συγκατάβαση και φιλάνθρωπο αγάπη του Θεού Πατέρα, ο Οποίος αποστέλλει μας εργάτες Του να προσκαλέσουν την ανθρωπότητα σε κοινωνία με Εκείνον, ώστε να γευθεί μας αναρίθμητες θείες δωρεές Του. Οι εργάτες αυτοί είναι οι προφήτες και οι μεγάλοι Άγιοι μας Εκκλησίας μας, οι οποίοι έρχονται σε συγκεκριμένες εποχές να μας υπενθυμίσουν τον ακριβή προορισμό μας που συσχετίζεται με τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα Χριστό ως το σύμβολο μας εσχατολογικής τελειώσεως, δηλ. μας τελικής καταστάσεως που θα βρεθεί ο άνθρωπος.

Η Τρίτη εικόνα υποδεικνύει την απόρριψη μας ανθρωπότητας στην πρόσκληση αγιότητας του Θεού. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους, αγαθούς και πονηρούς, ανεξαρτήτου φυλής και καταγωγής, ούτως ώστε όλοι να παρίστανται έτοιμοι, ενδεδυμένοι τον χιτώνα του γάμου, δηλ. τον χιτώνα μας αρετής, το πιο όμορφο στολίδι. Αυτόν που ενδύεται η ψυχή του ανθρώπου με το θείο βάπτισμα και αγωνίζεται στον στίβο του πνευματικού του βίου να τον διατηρήσει αμόλυντο και ακάθαρτο. Μας αυτοί που δεν διετήρησαν το ένδυμα καθαρό και δεν μετενόησαν ώστε να επιστρέψουν καθαροί στο μυστικό Σώμα του Χριστού, απεκάλυψαν εκούσια την γυμνότητά μας απέναντι στο Θεό και αισχύνθησαν και εντράπησαν.

Είναι γεγονός κατά τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα ότι μας αυτές οι εικόνες του Γάμου, που βρίσκονται σε μας μας παραβολές μας Βασιλείας των Ουρανών δεν μπορούν να ερμηνευθούν παρά μόνο μέσα σε ευχαριστιακό πλαίσιο. Η Ευχαριστία είναι το γεύμα του Θεού και ως γεγονός δεν εγγράφεται στο πλαίσιο μιας οικογενειακής κατάστασης, αλλά είναι μία υπερόρια πρόσκληση αγάπης για όλους μας «φίλους του Αρνίου». Ο Άγιος Μάξιμος Ο Ομολογητής στον Λόγο του περί αγάπης αναφέρει ότι «μας ο Θεός από την φύση του είναι αγαθός και απαθής, όλους μας αγαπά εξ ίσου σαν έργα του που είναι, αλλά τον μεν ενάρετον τον δοξάζει, διότι τον θεωρεί δικό του και ως μας την διάθεση, ενώ τον κακό τον ελεεί εξαιτίας μας αγαθότητάς του και διαπαιδαγωγώντας τον κατά την διάρκεια μας ζωής του σε αυτόν τον κόσμο, τον επιστρέφει κοντά του».

Κατ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ταυτισθεί και η φύση του ανθρώπου. Ο Ορθόδοξος τρόπος ζωής ορίζει τον άνθρωπο να είναι αγαθός και απαθής με σκοπό να καταστεί σκεύος εκλογής μας χάριτος του Θεού.

Στο Μυστικό Σώμα μας Εκκλησίας δεν υπάρχει αποκλεισμός και μισαλλοδοξία από κανέναν. Ο Χριστός είναι η Σαρκωμένη αγάπη που εναγκαλίζει όλους μας ανθρώπους ανεξαιρέτως. Κανένας εκπρόσωπος και μέλος Μας δεν έχει δικαίωμα να οχυρώσει τείχη και να απορρίψει. Αυτομάτως οδηγείται εκείνος εκτός μας ενότητος μας Εκκλησίας διότι «Το γαρ μας Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού, αλλά ενώσεώς εστι, και συμφωνίας όνομα». Εμείς τα πιστά μέλη Μας καλούμαστε να διατηρήσουμε το ήθος και το φρόνημά μας στην προοπτική τελειότητος ολοκλήρου του χριστιανικού κόσμου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Ιερομόναχος
π. Παντελεήμων Σάββας