Αρχική Σελίδα / Υγεία / COVID – 19: Επαγγελματική απολύμανση!
COVID – 19: Επαγγελματική απολύμανση!

COVID – 19: Επαγγελματική απολύμανση!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται οι χώροι να είναι καθαροί από οποιοδήποτε οργανικό φορτίο, χωρίς παρουσία ανοικτών τροφίμων. Πριν την εφαρμογή του νεφελοψεκασμού πραγματοποιείται στεγανοποίηση των χώρων, ο χρόνος εφαρμογής για έναν χώρο περίπου 100 – 150 m2 διαρκεί περίπου μία (1) ώρα, στη συνέχεια οι χώροι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί για τουλάχιστον 30 λεπτά (μισή ώρα) για να δράσει το απολυμαντικό και μετά το πέρας αυτών οι χώροι, όπου έχει εφαρμοστεί απολύμανση, αερίζονται για 15 – 30 λεπτά.

Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (cold fogger), Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα εκνέφωσης ULV (fogger) όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απολυμάνουμε.

Η επέμβαση γίνεται με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών), τα οποία δεν πρέπει να έχουν υπολειμματική δράση. Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης να λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, κατοικίδιων και τροφίμων.