Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / Καβάλα / ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Πρόστιμα και κυρώσεις σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους από τα χόρτα!
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Πρόστιμα και κυρώσεις σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους από τα χόρτα!

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Πρόστιμα και κυρώσεις σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους από τα χόρτα!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ενόψει του καλοκαιριού, ο Δήμος Καβάλας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά σ’ αυτές, να φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από χόρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, τόσο εντός του οικοπέδου, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά τους.

Συγκεκριμένα στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν.4676/2020, αναφέρεται ότι: “Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα”.

Τα ανωτέρω αναφέρονται ρητά και στην 4/87 Πυροσβεστική Διάταξη (724/Β’/22-12-1987) Επίσης, σας γνωστοποιείται το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα περί “Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά”, στο οποίο αναφέρεται: “Με κράτηση τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να προκαλείται από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού”.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας