Αρχική Σελίδα / Για τον Άνδρα / Αθλητικά / ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Στον αέρα η συμμετοχή της στη Γ΄ Εθνική & τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔ !
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Στον αέρα η συμμετοχή της στη Γ΄ Εθνική & τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔ !

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Στον αέρα η συμμετοχή της στη Γ΄ Εθνική & τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔ !

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η Επιτροπή Εκτάκτων θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

στη συνεδρίασή της Τρίτης 6/9/2016, συζήτησε το θέμα που δημιουργήθηκε με την διεξαγωγή, τη Δευτέρα 5/9/2016, στην Ε.Π.Σ. Δράμας εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης με την ευθύνη προσωρινής διοίκησης διορισμένης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας (αριθ. απόφ. 88/2016) και αποφάσισε, μετά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, τα παρακάτω.

«Α. Την εφαρμογή, σε βάρος της ΕΠΣ Δράμας των προβλέψεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 «Αναστολή ιδιότητας Μέλους» του εγκεκριμένου Καταστατικού της Ε.Π.Ο, την άμεση αναστολή της ιδιότητας του Μέλους της ΕΠΟ για την ΕΠΣ Δράμας, την απαγόρευση κάθε επίσημης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξαρτήτως διοργανώτριας αρχής, στην περιοχή ευθύνης της ΕΠΣ Δράμας.

Β. Την παραπομπή της ΕΠΣ Δράμας στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων

Γ. Την άμεση ενημέρωση όλων των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για την σημερινή απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, με αφορμή εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε. της ΕΠΣ Δράμας με μη προβλεπόμενη και όλως αντικαταστατική διαδικασία.

Δ. Την άμεση ενημέρωση των υπερεθνικών ποδοσφαιρικών αρχών (FIFA και UEFA) για την εκλογή τ ων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε. της ΕΠΣ Δράμας με μη προβλεπόμενη και όλως αντικαταστατική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καταστατικών των FIFA και UEFA»

Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται επειδή παραβιάστηκαν πλήρως όλες οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. και ειδικότερα:

 Α. Καταστατικό της FIFA:

Άρθρο 13 – Υποχρεώσεις μελών

 1. Τα μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) να συμμορφώνονται πλήρως με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA πάντοτε…, β)….γ)……δ) να διασφαλίζουν ότι τα μέλη τους συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις των οργάνων της FIFA,ε)…..στ) να κυρώνουν καταστατικά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Πρότυπου Καταστατικού της FIFA, ζ) να συστήνουν μια επιτροπή διαιτησίας η οποία υπάγεται απευθείας στο Μέλος, η) να σέβονται τους Κανόνες Παιχνιδιού, θ) να χειρίζονται τις υποθέσεις τους ανεξάρτητα και να διασφαλίζουν ότι τα θέματα του δεν επηρεάζονται από οποιονδήποτε τρίτο, ι)να συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από το παρόν Καταστατικό και λοιπούς Κανονισμούς.

Άρθρο 17 – Ανεξαρτησία των μελών και των οργάνων τους.

 1. Κάθε μέλος θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις του ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από τρίτους. 2. Τα όργανα ενός μέλους θα είναι είτε αιρετά είτε διοριζόμενα από την Ομοσπονδία. Το καταστατικό ενός μέλους θα προβλέπει μία διαδικασία που διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία της εκλογής ή του διορισμού των οργάνων του. 3. Τα όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ακόμη και σε προσωρινή βάση δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA. 4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ακόμη και σε προσωρινή βάση δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA.

Άρθρο 68 – Υποχρέωση

Οι Συνομοσπονδίες, τα Μέλη και οι Ενώσεις (Λίγκες) θα συμφωνήσουν στην αναγνώριση του Διαιτητικού Δικαστηρίου (ΔΑΔ, GAS) ως ανεξάρτητης δικαστικής αρχής και θα διασφαλίσουν ότι τα μέλη τους, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι τους συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο. Η προσφυγή σε τακτικά δικαστήρια απαγορεύεται εκτός αν προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό της FIFA. Η προσφυγή σε τακτικά Δικαστήρια για όλες τις μορφές προσωρινών μέτρων απαγορεύεται επίσης. Οι ομοσπονδίες θα εισάγουν μία πρόνοια στο Καταστατικό τους ή στον Κανονισμό τους, όπου θα προβλέπεται ότι απαγορεύεται η υποβολή διαφορών στην Ομοσπονδία ή διαφορών που επηρεάζουν τις Ενώσεις (λίγκες), ομάδες, μέλη ομάδων, ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους και λοιπούς αξιωματούχους Ομοσπονδίας στα τακτικά Δικαστήρια… Αντί της προσφυγής στα τακτικά Δικαστήρια θα υπάρχει η πρόβλεψη για την υπαγωγή στην διαιτησία…». Οι ομοσπονδίες θα διασφαλίζουν επίσης ότι η πρόνοια υλοποιείται στην ομοσπονδία και εφόσον είναι απαραίτητο με την επιβολή μίας δεσμευτικής υποχρέωσης επί των μελών τους.

 Β. Καταστατικό της UEFA:

Άρθρο 7β΄ – Υποχρεώσεις των Ομοσπονδιών μελών

1.α….β. να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό κι τους κανονισμούς και τις αποφάσεις που συντάσσονται και λαμβάνονται σύμφωνα με αυτό, όπως επίσης και τις αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (ΔΑΔ, CAS) της Λοζάννης στην Ελβετία. 2. Οι ομοσπονδίες μέλη θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από τρίτους. Οι ομοσπονδίες μέλη θα προβλέπουν στο Καταστατικό τους μία διαδικασία η οποία θα εγγυάται ότι το εκτελεστικό τους όργανο εκλέγεται ελεύθερα και ότι τα υπόλοιπα όργανά τους εκλέγονται ή ορίζονται με έναν πλήρως ανεξάρτητο τρόπο. Οποιοδήποτε όργανο ή απόφαση οργάνου που δεν έχει εκλεχθεί ή οριστεί σύμφωνα με αυτή την διαδικασία, ακόμη και σε προσωρινή βάση, δεν θα αναγνωρίζεται από την UEFA.

Άρθρο 60 – (διαφορές με εγχώριες διαστάσεις) Υποχρέωση παραπομπής διαφορών στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο

Οι ομοσπονδίες οφείλουν να συμπεριλάβουν στο Καταστατικό τους μία διάταξη σύμφωνα με την οποία οι διαφορές με εγχώριες διαστάσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εφαρμογή του Καταστατικού ή των Κανονισμών τους υποκείμενες στην Εθνική νομοθεσία, πρέπει να παραπέμπονται σε τελευταίο βαθμό σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο διαιτητικό Δικαστήριο, αποκλείοντας κάθε τακτικό Δικαστήριο.

 Γ. Καταστατικό της ΕΠΟ:

Άρθρο 2 – Σκοπός

 1. Οι σκοποί της Ε.Π.Ο. είναι: α…., β. Να διοργανώνει τα πρωταθλήματα του Ομοσπονδιακού Ποδοσφαίρου σε όλες τους τις μορφές σε εθνικό επίπεδο, ορίζοντας επακριβώς, όπως απαιτείται, τους τομείς εξουσίας που παραχωρούνται στις διάφορες Ενώσεις – Μέλη από τις οποίες αποτελείται. γ. Να συντάσσει κανονισμούς και διατάξεις και να διασφαλίζει την εφαρμογή τους. ….δ.…. ε. Να σέβεται και αποτρέπει κάθε παραβίαση του Καταστατικού, των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της FIFA, ή της UEFA και της Ε.Π.Ο., όπως επίσης και των Κανόνων του Παιχνιδιού, και να διασφαλίζει ότι αυτά γίνονται σεβαστά από τα Μέλη της, στ. ….., ζ…… η. Να ελέγχει και εποπτεύει το Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο και να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις μορφές διεθνών αγώνων ποδοσφαίρου, που διεξάγονται στην εδαφική επικράτεια της Ελλάδας, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA και των Συνομοσπονδιών, θ. ……. ι….
 2. Η Ε.Π.Ο. ως μέλος της FIFA και της UEFA υποχρεούται: α. Σε πλήρη συμμόρφωση με τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις των οργάνων της FIFΑ και της UEFA, οι οποίες, σύμφωνα με τα ως άνω καταστατικά, είναι άμεσα εκτελεστές β. Να αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου ( CAS) της Λοζάνης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των καταστατικών της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. γ. Να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη συμμορφώνονται και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις των οργάνων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές. δ. Να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη συμμορφώνονται και τηρούν τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. ή/ και τις αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (C.A.S.) της Λοζάνης. 3….

Άρθρο 10. Αναγνώριση

1.δ Μια δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των Αποφάσεων και των Οδηγιών της FIFA , της UEFA και της Ε.Π.Ο. στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. προβλέπουν ή ορίζουν ρητά την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια,

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις μελών

1.Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. να συμμορφώνονται πλήρως με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο. πάντοτε, και να διασφαλίζουν ότι αυτά γίνονται ομοίως σεβαστά από τα μέλη τους. β. να διασφαλίζουν την εκλογή των δικαιοδοτικών τους οργάνων τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη, γ….., δ….. ε…. στ….. ζ. να υιοθετήσουν μια καταστατική ρήτρα που θα ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά απαιτεί την εμπλοκή τους ή ενός από τα μέλη τους και αφορά στο Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, της UEFA, της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων – μελών της, θα παραπέμπεται, σε τελευταίο βαθμό, μόνο σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις των Καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών. η. να γνωστοποιούν προς έγκριση στην Ε.Π.Ο. οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό…. θ…., ι……, ια…., ιβ.2. Η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 14 Αναστολή Ιδιότητας Μέλους .

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την αναστολή της ιδιότητας ενός Μέλους. Ωστόσο, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναστείλει, με άμεση ισχύ, την ιδιότητα ενός Μέλους, το οποίο παραβιάζει σε σοβαρό βαθμό τις υποχρεώσεις του. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή την έχει, στο μεταξύ, άρει.
 2. Η αναστολή θα επιβεβαιώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση με την παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσώπων και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιβεβαιωθεί, η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως.
 3. Ένα Μέλος, που τελεί σε αναστολή, θα χάνει τα δικαιώματά του που προέρχονται από την ιδιότητα του Μέλους. Δεν επιτρέπεται σε άλλα Μέλη να διατηρούν αθλητικές επαφές με το αποκλεισμένο Μέλος. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις. Απαγορεύεται κάθε επίσημη ποδοσφαιρική δραστηριότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξαρτήτως διοργανώτριας αρχής, στην περιοχή ευθύνης του Μέλους.

Άρθρο 17 – Ανεξαρτησία της Ε.Π.Ο., των Μελών της και των Οργάνων τους.

α. Τα όργανα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων – Μελών της είναι είτε αιρετά, είτε διορισμένα. Το παρόν καταστατικό και το καταστατικό κάθε μέλους της καθορίζει τη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία εκλογής τους ή διορισμού τους από την Ε.Π.Ο. ή την Ένωση – Μέλος αντίστοιχα.β. Η Ε.Π.Ο. αποδέχεται ότι όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA και την UEFA. γ. Οι αποφάσεις των οργάνων που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA και την UEFA.δ. Τα όργανα των ενώσεων – μελών της Ε.Π.Ο. που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο. ε. Οι αποφάσεις των οργάνων των ενώσεων – μελών της Ε.Π.Ο. που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.

Άρθρο 41 Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων .

 1. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα ασχολείται με όλα τα θέματα που απαιτούν άμεση διευθέτηση μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. και έξι (6) μέλη επιλεγμένα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για ένα χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
 2. Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων. Εάν μία συνεδρίαση δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί μέσα στο κατάλληλο χρονικό διάστημα, οι αποφάσεις μπορεί να ψηφίζονται με άλλους τρόπους επικοινωνίας. Οι αποφάσεις αυτές θα έχουν άμεση νομική ισχύ. Ο Πρόεδρος θα ειδοποιεί την Εκτελεστική Επιτροπή άμεσα σχετικά με τις αποφάσεις που ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων.
 3. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων δεν θα συζητά έγκυρα εκτός εάν πέντε (5), τουλάχιστον, από τα μέλη της συμμετέχουν στην συζήτηση. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία πλέον του 50% των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο.
 4. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων θα επικυρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, στην επόμενη συνεδρίασή της.
 5. Εάν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να παρίσταται σε μια συνεδρίαση, θα αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και αυτός από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 67 – Δικαιοδοσία

 1. Η Ε.Π.Ο., τα Μέλη, οι Ομάδες, οι Ποδοσφαιριστές, Αξιωματούχοι και οι διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών της δεν θα υποβάλλουν καμία διαφορά στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν ειδικά προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA. Κάθε εθνική διαφορά θα υποβάλλεται στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 2. Η Ε.Π.Ο. θα έχει δικαιοδοσία σε διαφορές εθνικού επιπέδου, δηλαδή διαφορές μεταξύ μερών που υπάγονται στην Ε.Π.Ο. Η FIFA και αντιστοίχως η UEFA θα έχουν δικαιοδοσία σε διεθνείς και αντίστοιχα ευρωπαϊκές διαφορές.

 

 

Δ. Το Καταστατικό της ΕΠΣ Δράμας .

Άρθρο 1. Επωνυμία. Νομική μορφή. Έδρα .Υπαγωγή.

1….2…3…4… 5…..8.

Η ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ, είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, Κώδικες, Κανονισμούς αποφάσεις και οδηγίες των ΕΠΟ, FIFA και UEFA και να διασφαλίζει την τήρησή τους απ΄όλους τους αξιωματούχους , ποδοσφαιριστές , σωματεία και γενικά κάθε εμπλεκόμενο στον χώρο του ποδοσφαίρου, εντός των γεωγραφικών της ορίων .

Άρθρο 2.

1….2….3. 4. Η ΕΠΣ Δράμας ως μέλος της Ε.Π.Ο. υποχρεούται: α) να λειτουργεί συμμορφούμενη πλήρως με τα καταστατικά, Κώδικες, Κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των ΕΠΟ, FIFA και UEFA ….β)…γ)…δ) η) …. ι) να παραπέμπει σε τελευταίο βαθμό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που από προκύπτει ή σχετίζεται με την εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαιοδοτικό όργανο,(το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου) το οποίο θα εκδικάσει τη διαφορά με τον αποκλεισμό οποιουδήποτε τακτικού δικαστηρίου, εκτός αν ρητά απαγορεύεται από την Ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη της ΕΠΣ Δράμας έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις – καθήκοντα : α) Την υποχρέωση πίστης, νοούμενης ιδιαίτερα ως καθήκοντος του μέλους να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αντίκειται στα συμφέροντα της ΕΠΣ Δράμας, β)….γ)….δ) …..…ε) Την υποχρέωση να συμμορφώνονται πλήρως με τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των ΕΠΣ Δράμας , ΕΠΟ ,FIFA και UEFA, ……………………..…ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά απαιτεί την εμπλοκή τους ή ενός από τα μέλη τους και αφορά στο Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των ΕΠΣ Δράμας, ΕΠΟ , FIFA και UEFA, θα αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής αρμοδιότητας των αθλητικών δικαστικών οργάνων (πειθαρχικών-δικαιοδοτικών) που αναφέρονται στο παρόν και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. και θα παραπέμπεται σε τελευταίο βαθμό μόνο σένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο διαιτητικό δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις των καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών και ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε προσφυγή για σχετικό θέμα σε τακτικά δικαστήρια …η)…ι). την υποχρέωση τήρησης του παρόντος καταστατικού, των καταστατικών , κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων των Ε.Π.Ο. , FIFA και UEFA .

Άρθρο 51

1.Η ΕΠΣ Δράμας, ως μέλος της Ε.Π.Ο., τα σωματεία- μέλη της, οι διαιτητές, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και εν γένει τα μετέχοντα με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου, συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια , για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν από την μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενα δικαιοδοτικά – (δικαστικά και διαιτητικά) όργανα, παραιτούμενοι του δικαιώματος προσφυγής στα πολιτικά Δικαστήρια.

 1. Στα Καταστατικά όλων των ανωτέρω νομικών προσώπων, στους κανονισμούς…………… υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται διάταξη ή όρος ότι συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των προαναφερθεισών διαφορών τους τα προβλεπόμενα στο παρόν, τους κανονισμούς, τις προκηρύξεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε. της ΕΠΟ, όργανα αυτής, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ως ανωτέρω ορίζεται.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς άμεση εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο.».

Υ.Γ.: Η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί στην ΕΠΣ Δράμας και τις υπόλοιπες ΕΠΣ Μέλη της ΕΠΟ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

Η παράταξη με επικεφαλής τον Γιάννη Κεσκίνογλου ενημερώνει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι μέχρι σήμερα αγωνίζεται με τιμιότητα και καθαρότητα για το καλό του δραμιού ποδόσφαιρου.

Βλέποντας τις παλινωδίες των διοικούντων, τον τρόπο εκλογής τους και την μεροληπτική στάση τους απέναντι σε κάποια αθλητικά σωματεία ξεκινήσαμε την διεκδίκηση της διοίκησης της ένωσης Δράμας με σκοπό αποκλειστικά την αναβάθμιση του δραμιού ποδόσφαιρου και την διαφάνεια στις διαδικασίες (διοικητικές, οικονομικές).

Σαν παράταξη, μετά από συνεχείς δικαστικούς αγώνες καταφέραμε να διοριστεί προσωρινή διοίκηση με πρόεδρο τον δικηγόρο κ. Δημήτριο Καστρίτη που ωστόσο στις 17-08-2016 αιτήθηκε την απαλλαγή των καθηκόντων του και σήμερα προεδρεύει στις ορισθείσες από την πλειοψηφία σημερινές αρχαιρεσίες. Είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να μην διεξάγει τις εκλογές αφού στις 06-09-2016 ορίστηκε δικάσιμος για την αυτεπάγγελτη αντικατάσταση του.

Στις δυο συνεδριάσεις της προσωρινής διοίκησης πάντοτε συντασσόταν με τις θέσεις της αντίπαλου παρατάξεως δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο πλειοψηφία αφού ούτε μια από τις δίκες μας προτάσεις δεν ψηφίστηκε από τον αντικειμενικό κ. Καστριτη.

Όταν ζήτησε ο ταμίας της διοικούσας επιτροπής να του παραδοθούν τα σχετικά βιβλία, βιβλιάρια κλειδιά του αθλητικού κέντρου της Ένωσης στο Νικοτσάρα ο ίδιος ο κ. Καστρίτης πρότεινε τον ορισμό ορκωτών λογιστών.  Επειδή όμως αποδεδείχθηκε από την υπάλληλο της ένωσης ότι υπάρχει σημερινή οφειλή του ταμείου της Ένωσης προς τρίτους ύψους 80.000 ευρώ, δεν προχώρησε κανένας από επιβεβλημένους ελέγχους. Ακόμη περιμένουμε την υλοποίηση της πρότασης του κ. Καστρίτη για τον λογιστικό έλεγχο.

Καταγγέλλουμε επίσης ότι δεν έγινε οικονομικός απολογισμός για το οικ. Έτος 2015 και μέχρι σήμερα.

Δεν συγκλήθηκε νόμιμα η γενική συνέλευση αφού δεν εφάρμοσε, ως όφειλε, το άρθρο 30 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ισχύοντος καταστατικού. Έγιναν παρατυπίες στην ανάδειξη των εκπρόσωπων για την γενική συνέλευση.

Δεν εφάρμοσε, ως όφειλε, το άρθρο 23 παρ. 7 του ισχύοντος καταστατικού και επέτρεψε να ψηφίζουν σωματεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των αθλούμενων ποδοσφαιριστών.

Απέκλεισε από το δικαίωμα ψήφου νόμιμα εκλεγμένα σωματεία τα όποια έχουν στην κατοχή τους όλα τα νόμιμα βιβλία, σφραγίδες κλπ. προκειμένου να ψηφίσουν «αλεξιπτωτιστές» της αντίπαλου παρατάξεως.

Το αποκορύφωμα:  Είναι τυχαίο που σήμερα κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής κατά του κ. Καστρίτη, συνήγορος εμφανίστηκε ο δικηγόρος κ. Κυρκούδης, δικηγόρος συγκεκριμένης μεγάλης ΠΑΕ της Βόρειου Ελλάδος που τον επιστράτευσε ως συνήγορο ο κ. Χατζησαρόγλου στο δικαστήριο για την λήξη της θητείας του και για διορισμό προσωρινής διοίκησης;

Βλέποντας όλα αυτά και θεωρώντας ότι εμείς δεν μπορούμε  να είμαστε συνεργοί σε τέτοιες αθλιότητες, υπερασπιζόμενοι  το ήθος, την αξιοπρέπεια μας και την τιμιότητα μας, αποφασίσαμε ομοφώνα να αποσύρουμε την υστάτη ώρα τον συνδυασμό μας και να μην κατέλθουμε στις επικείμενες αρχαιρεσίες.

Διαβεβαιώνουμε όλα τα αθλητικά σωματεία ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και για αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας και με κάθε ένδικο μέσο να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα.

Ευελπιστούμε ότι θα δικαιωθούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως το δραμινό ποδόσφαιρο, που τα τελευταία χρόνια, κατά την γνώμη μας, έχει υποβαθμιστεί από τις προαναφερθείσες παλινωδίες των διοικούντων.

Τέλος, θα θέλαμε από τα βάθη της ψυχής μας να ευχαριστήσουμε θερμά τον παραιτηθέντα πρόεδρο, που αφιλοκερδώς, εξασφάλισε την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών με τα κριτήρια της αμεροληψίας και της ευθυκρισίας, χωρίς να έχει καμία σχέση με τις εμπλεκόμενες πλευρές, κατά πιστή επιταγή της υπ’ αριθμό. 88/2016 απόφασης του δικαστηρίου.

Πηγή: sportdrama.gr