Αρχική Σελίδα / Πολιτισμός / ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ώρα της Ορθοδοξίας…»
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ώρα της Ορθοδοξίας…»

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Η ώρα της Ορθοδοξίας…»

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Κυριακή της Ορθοδοξίας η προσεχής Κυριακή. Ημέραθριάμβου της ορθόδοξηςπίστης, της αλήθειαςδηλαδή για τον Θεό, τον κόσμο, τον άνθρωπο και το νόημα της ζωῆς. Η ΟρθόδοξηΕκκλησία ομολογεί και διακηρύσσει με στεντόρειαφωνή την πίστη, τη βεβαιότητα και την ελπίδα της: «… Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομενΧριστόν τον αληθινόνΘεόν ημών… Αύτη η πίστις των αποστόλων, αύτη η πίστις των πατέρων, αύτη η πίστις των ορθοδόξων, αύτη ἡ πίστις την οικουμένηνεστήριξε».

Τη διακήρυξή της αυτή τη συνοδεύει και με μια πρόσκληση· μια πρόσκληση που απευθύνει σ’ αυτούς που αμφιβάλλουν για την αλήθεια που εξαγγέλλει και την ελπίδα που κομίζει σ᾽ ολόκληρη την οικουμένη :«Έρχου και ίδε…».

Όπως περιγράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας, δύσπιστα στάθηκε ο Ναθαναήλ μπροστά στη μεγάλη είδηση, που του εκόμισε ο φίλος και συμμαθητής του πλησίον του διδασκάλου Χριστού Φίλιππος. Όμως αυτή η πρόσκληση το Φιλίππου ήταν το φάρμακό του, αφού η προσωπική του εμπειρία και η άμεση γνώση τού έδωσαν άπειρες αποδείξεις πάνω στις οποίες θεμελίωσε ακλόνητα την πίστη του.

Αποδέκτες αυτής της προσκλήσεως είμαστε κι εμείς. Και καλούμασθεόλοι μας, οιποιμένες της Εκκλησίας, οιΆρχοντες της ορθοδόξουχώρας μας καιοπιστόςΛαός τουΘεού,πουσυμμετέχουμε στον πανορθόδοξοεορτασμόαυτής τηςμεγάληςημέρας, να ακολουθήσουμε την οδό της αναζητήσεως και της μαθητείας στοαληθινόνόημα της Ορθοδοξίας. Είναι πολύβασικό ναπροσδιορίσουμετί είναι στην οὐσία της αυτό πουονομάζουμεΟρθοδοξία.

Ορθοδοξία δεν είναι σύστημα. Δεν είναι ιδεολογικόήφιλοσοφικό ρεύμα. Δεν είναι πολιτιστικήκληρονομιά μουσειακής σημασίας. Δεν είναι λαϊκήπαράδοση καιτέχνη.

Ορθοδοξία είναι ηΕκκλησία. ΗΕκκλησία τουΚυρίου και Θεού καιΣωτήροςΧριστού. Η «Μία, Αγία, Καθολική καιΑποστολικήΕκκλησία» προς την οποίαδηλώνουμεπίστη καιαφοσίωση με την ομολογία τουΣυμβόλου της πίστεως. Η ΟρθόδοξηΕκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ολαός του Θεού. Οιβαπτισμένοι στοόνομα της ΑγίαςΤριάδος.Ἐξω, λοιπόν, από την Εκκλησία δεν υπάρχειΟρθοδοξία, αφού μόνομέσα στην Εκκλησία, την κιβωτό της σωτηρίας και τοεργαστήρι της αγιότητος, γίνεταιαντιληπτήηζωή του Χριστού.

Οεορτασμός τουθριάμβου της ορθοδόξουπίστεως, μάς υποχρεώνει νααναλογιστούμε την ιστορικήπορεία της αγίαςΕκκλησίας μας. Να θυμηθούμε τους αγώνες,πούδιεξήγαγε για τηδιαφύλαξη τουθησαυροῦ της εν Χριστώαληθείας. Νατιμήσουμε τακατορθώματα αυτών πουπρομάχησαν για την ορθόδοξηπίστη και ναμακαρίσουμετήμνήμητους. Ταυτόχρονα μάς παρακινεί ναατενίσουμε και προς τομέλλον, αναμετρώντας τις ευθύνες καισυνειδητοποιώντας τις ὑποχρεώσεις πουέχουμε ως όρθόδοξοιχριστιανοί.

Βηματίζουμεήδη στον 21ον αιώνα. Οκόσμοςαλλάζει μεγοργούς ρυθμούς. ΚαιηγηραιάΉπειρός μας δεν μοιάζει πιαπαρά με μιαμικρήγειτονιά. Λαοί, γλώσσες, πολιτισμοί,ιδεολογίες,θρησκευτικέςπαραδόσειςαναμειγνύονται καιαλληλοεπηρεάζονται.Οι προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας, της εκκοσμίκευσης, και της αθεϊας σημαδεύουν την καθημερινότητά μας. Η ειδωλοποίηση της δύναμης και του πλούτου απειλούν να μας παραλύσουν. Νέα Ευαγγέλια, από το χώρο της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών, της πολιτικής θεωρίας, και της τέχνης προσπαθούν να εκτοπίσουν την πίστη από τις ψυχές των ανθρώπων και να τοποθετήσουν την Εκκλησία στο περιθώριο.

Χρέος μας, ναεπανεκτιμήσουμε, ναγνωρίσουμε και να οικειωθούμε εμπειρικά τον ατίμητοθησαυρό της ορθόδοξηςπίστης και ζωής, που μάς κληροδότησαν οιΠατέρες μας. Δυστυχώς, διάφορες σύγχρονες προκαταλήψεις και ιδεοληψίες δεν αφήνουν πολλούς από τους συναναθρώπους μας να πλησιάσουν και να γνωρίσουν τον Χριστό. Δυσκολεύονται να παραδεχτούν ὀτι χωρίς Εκείνον, δηλαδή χωρίς το φώς και χωρίς οδηγό στην ζωή τους οδηγούνται στον αφανισμό και την καταστροφή. Το φώς όμως πάντοτε νικά το σκοτάδι και η αλήθεια το ψεύδος. Και η αλήθεια είναι μία και μοναδική …..έρχεται και πάλι η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ΦΝΘ

Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Φυλακτάκης