Αρχική Σελίδα / Πολιτισμός / ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η άνοδος στα ουράνια!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η άνοδος στα ουράνια!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η άνοδος στα ουράνια!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή μας, ο μέγας προφήτης Ησαΐας, αναφερόμενος στην πνευματική κατάσταση του λαού του και προβλέπονταν την έλευση του Μεσσία, προεφήτευσε και είπε: «ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι είδε φως μέγα, και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος  φως ανέτειλε γι΄ αυτούς». Η επί γης  έλευση του Χριστού έφερε στον κόσμο το φως της βασιλεία του Θεού. Και ο χώρος όπου φανερώνεται η βασιλεία του Θεού, είναι η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού. Αυτή διατηρεί την αιωνιότητα μέσα στην ιστορία και προσφέρει στην ιστορία την προοπτική της αιωνιότητας. Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, που υπερβάλλει το χώρο και το χρόνο, συνάπτοντας τους ανθρώπους σε μια υπερχρονική και υπερβατική κοινωνία, όπου τα πάντα είναι παρόντα εν Αγίω Πνεύματι. Στην Εκκλησία σώζεται ο χρόνος και ο κόσμος ολόκληρος. Ό,τι προσέφερε ο Θεός στον κόσμο, υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και μεταδίδεται στον άνθρωπο για τη σωτηρία και την ανακαίνισή του.

Η βασιλεία του Θεού δεν αναμένεται όμως, μόνο ως μέλλουσα, αλλά γίνεται αισθητή και ως παρούσα. Η ώρα έρχεται, αλλά είναι και ήδη παρούσα, είναι η ώρα της παρουσίας του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τα προσδοκώμενα προσφέρονται ήδη στο πρόσωπό Του. Ήδη η Θεία Γέννηση και τα Άγια Θεοφάνεια αποτελούν φανερώσεις της βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Η φανέρωση της δόξας του Θεού στον κόσμο με την «κάθοδο στα κατώτερα μέρη της γης» του Υιού του Θεού, και του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Βαπτίσεως στον Ιορδάνη, όπως και οι προσωπικές φανερώσεις της θεότητας στους αγίους της Εκκλησίας όλων των γενεών, είναι παρόντα και ταυτόχρονα εσχατολογικά γεγονότα. Και οι εμπειρίες των γεγονότων αυτών είναι εμπειρίες της έσχατης φανερώσεως του Θεού, που επειδή πραγματοποιούνται μέσα στο χώρο και το χρόνο, όπου εξακολουθεί να υπάρχει η φθορά και ο θάνατος έχουν τον χαρακτήρα του “εκ μέρους”. Έτσι τα έσχατα είναι ταυτόχρονα παρόντα και αναμενόμενα, βιούμενα και προσδοκώμενα.

Με την θεία ενσάρκωση πραγματοποιήθηκε η κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Ο άκτιστος και αιώνιος Θεός, κατερχόμενος στην γη, ενώθηκε οντολογικά με τον κτιστό και θνητό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή φανερώθηκε μέσα στην πρόσκαιρη. Έτσι ο κτιστός και θνητός άνθρωπος γίνεται κατά χάρη άκτιστος και αιώνιος και αϊδιος, δηλαδή άναρχος, γιατί άκτιστη, αιώνια και άναρχη είναι και η χάρη που ανακαινίζει την ύπαρξή του. Όλα όσα συντελούνται με την ένσαρκη φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία, δημιουργούν τους έσχατους καιρούς, την έσχατη μέρα, την έσχατη ώρα, που υπάρχει εδώ και τώρα και η θεία Επιφάνεια αποτελεί πρόγευση του φωτός αυτής της ημέρας.

Ολόκληρη η περίοδος μετά την έλευση του Χριστού είναι οι έσχατοι χρόνοι. Και ο Χριστός που είναι “ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών”, είναι ο Κύριος, η αρχή και το τέλος της ιστορίας. Η εμπειρία της ζωής αυτής υπάρχει ήδη μέσα στην Εκκλησία. Η εν Χριστώ ανακαίνιση και θέωση του ανθρώπου, που αναμένεται στο μέλλοντα αιώνα, βιώνεται ήδη από την παρούσα ζωή. Όλοι οι πιστοί, μέλη αυτού του Σώματος αγωνιζόμαστε να φθάσουμε «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού», ώστε όλοι μαζί να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, στην επίγνωση της αλήθειας και στην κατά χάριν θέωση. Σ΄ αυτήν την  θέωση που θα μας ανεβάσει στο ύψος του ουρανού και θα μας καταστήσει κληρονόμους της θείας Βασιλείας Του μέσα στους ατελεύτητους αιώνες.-

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

Αρχιμ. Παύλος Κίτσος.