Αρχική Σελίδα / Για τη Γυναίκα / Παιδί - Εκπαίδευση / ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ: Έναρξη εγγραφών!
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ: Έναρξη εγγραφών!

ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ: Έναρξη εγγραφών!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

Ἀπὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται, ότι, εν όψει του νέου σχολικοὺ έτους 2020-2021 η τοπική μας Εκκλησία φροντίζει για την διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την ομαλὴ λειτουργία του Εκκλησιαστικοὺ Βρεφονηπιακοὺ Σταθμοὺ «Κιτσικοπούλειο» και την ασφαλὴ φιλοξενία βρεφὼν και νηπίων σε αυτὸν.

Οι προεγγραφὲς για ταν ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία παιδιὼν ανέργων ὴ αυτοαπασχολουμένων ὴ εργαζομένων μητέρων στον ιδιωτικὸ τομέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ, έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι να συμπληρωθὴ ο αριθμὸς δυναμικότητος του Σταθμοὺ. Παράλληλα για τις περιπτώσεις οικογενειὼν, που δεν έχουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα υπάρξῃ μέριμνα για την εξυπηρέτησή τους με ευνοϊκοὺς όρους και χαμηλὰ τροφεία, όπως, άλλωστε, επιτάσσει και ο μη κερδοσκοπικὸς χαρακτήρας του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι Γονεὶς παιδιὼν απὸ οκτὼ (8) έως σαράντα τεσσάρων (44) μηνὼν δύνανται να απευθύνωνται καθημερινὰ στη Γραμματεία του Σταθμοὺ, στην περιοχὴ του Βύρωνος πλησίον του ιεροὺ Ναοὺ της Μεταμορφώσεως Καβάλας και στον αριθμὸ τηλεφώνου 2510. 244817.