Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / Παγγαίο / ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης!
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης!

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Στις 30-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1οΕπιλογή με μυστική ψηφοφορία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 2οΟρισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 3οΈγκριση της υπ’ αριθ. 102/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  «ΚΕΔΗΠ» που αφορά  «Εκ νέου τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΚΕΔΗΠ »
ΘΕΜΑ 4ο37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5οΑποδοχή χρηματοδότησης-38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 6οΚαθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία για το έτος 2020 του μονίμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού ΙΔΑΧ των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου,  καθώς και έγκριση ή μη λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες
ΘΕΜΑ 7οΠερί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του γηπέδου Αμισιανών στον Αθλητικό Σύλλογο “ΜΙΚΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ (MUNDIALITO)”
ΘΕΜΑ 8οΠερί έγκρισης ή μη παράτασης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου-αγροτεμαχίου (αμπελώνας) έκτασης 7.500τμ, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή “Χουσάφα¨ της Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 9οΠερί έγκρισης εκμίσθωσης του οικοπέδου αριθ. 961 Ο.Τ. 131, εμβαδού 6.345τμ, για αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 16 Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018), που βρίσκεται στην Κοινότητα Γεωργιανής της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 10οΓνωμοδότηση για την εξαγορά τμήματος αγροτικής οδού από την ΒΙΚΡΕ Α.Ε. στο αγρόκτημα Αμισιανών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014
ΘΕΜΑ 11οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμημάτων των με αριθμό 2157 & 2465 κοινόχρηστων αγροτεμαχίων εμβαδού 1500τ.μ. & 1752τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κάρυανης του Δήμου Παγγαίου στην κα Μαρίτα Βασιλική
ΘΕΜΑ 12οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του με αριθμό 3134 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εμβαδού  3361.16τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κοσμά Κυδωνόπουλο
ΘΕΜΑ 13οΓνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του με αριθμό 4 οικοπέδου, εμβαδού 384.02τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ.1 στον οικισμό του Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου στην κα Καλκαντζή Σάρρα