Παιδική Βαρηκοΐα!
Young doctor examining baby boy with otoscope

Παιδική Βαρηκοΐα!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Ο προσχολικός έλεγχος

Η παιδική βαρηκοϊα είναι αρκετά συνήθης ειδικά σε νεογνά υψηλού κινδύνου αλλά κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας λόγω των συχνών επεισοδίων οξείας μέσης ωτίτιδας και λόγω της μεγάλης συχνότητας εκκριτικής ωτίτιδας. Επειδή στην ηλικία αυτή η άριστη ακοή είναι πολύ σημαντική τόσο για τη γλωσσική ανάπτυξη όσο και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, καλό θα είναι όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να υποβάλλονται σε ακοολογικό έλεγχο.

Βαρηκοΐα ονομάζεται η απώλεια της ακοής και οφείλεται:

  • Κατά 50% σε γενετικούς παράγοντες (Συγγενής Βαρηκοΐα),
  • Κατά 25% σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (Λοιμώξεις, Ηχητικοί Τραυματισμοί, Ωτοτοξικά Φάρμακα) και
  • Κατά 25% σε άγνωστη αιτιολογία.

Ο ρόλος της πρώιμης διάγνωσης

H πρώιμη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας αποτελεί τη βάση της επιτυχίας για την αντιμετώπισή της. Στη διάγνωση θεμελιώδη ρόλο παίζει η μητέρα και γενικότερα η οικογένεια, που θα αναγνωρίσει το πρόβλημα και θα οδηγήσει το παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο, για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η πρώιμη διάγνωση και η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας στα νεογνά είναι σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού, γι’ αυτό και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν από την έξοδο από το μαιευτήριο και να περιλαμβάνει όλα τα μωρά.

Ο έλεγχος γίνεται με τις «Ωτοακουστικές Εκπομπές», που είναι μέθοδος μη επεμβατική, εύκολη, γρήγορη αλλά και αντικειμενική. Εφαρμόζεται από το δεύτερο 24ωρο της ζωής και μας εξασφαλίζει σε ποσοστό 99% ότι δεν υπάρχει βαρηκοΐα.

Ο βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι τον 6ο μήνα ο διαγνωστικός έλεγχος και το βρέφος να ωφεληθεί από την αποκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει ακουστικά βαρηκοΐας ή χειρουργικές επεμβάσεις στο έξω και μέσο αφτί ή κοχλιακά εμφυτεύματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι παραπάνω εξετάσεις  είναι ακόμη προαιρετικές.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παιδικής βαρηκοΐας η διάγνωση γίνεται με σημαντική καθυστέρηση ακόμα και μετά το 2ο-3ο έτος. Η καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση της αμφίπλευρης βαρηκοΐας επηρεάζει αρνητικά και πολύπλευρα την ανάπτυξη και το μέλλον του παιδιού. Η ανεπαρκής ανάπτυξη του λόγου και των δυνατοτήτων επικοινωνίας του παιδιού, η παρεμπόδιση της εκπαίδευσης του και η κοινωνική απομόνωση, αποτελούν τις κυριότερες συνέπειες που δυνητικά μπορούν να εξαλειφθούν με την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση.

Επιπτώσεις της Κώφωσης στην ανάπτυξη των παιδιών

  • Τα πρώτα 2-3 χρόνια της νευρογλωσσολογικής ανάπτυξης είναι σημαντικά γιατί την περίοδο αυτή τα παιδιά κατακτούν αβίαστα τη γλώσσα.
  • Όταν η γλώσσα δεν είναι προσβάσιμη, λόγω βαρηκοΐας, και χωρίς έγκαιρη ειδική παρέμβαση, χάνεται η κρίσιμη περίοδος κατάκτησης της γλώσσας (0-4 χρόνων).
  • Η βαρηκοΐα/κώφωση αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του παιδιού.
  • Η πλειοψηφία των κωφών παιδιών όταν αρχίζουν το σχολείο έχουν ένα εκφραστικό/αντιληπτικό λεξιλόγιο της ομιλούμενης γλώσσας λιγότερο των 500 λέξεων, ενώ τα ακούοντα έχουν εκφραστικό λεξιλόγιο 3.000-5.000 λέξεων και 25.000 λέξεις αντιληπτικό λεξιλόγιο.
  • Ο μέσος όρος κωφών μαθητών στους οποίους δεν έχει γίνει παρέμβαση/εκπαίδευση αποφοιτά από το Λύκειο με γλωσσικό επίπεδο και σχολική επίδοση κάτω από το μέσο όρο των ακουόντων μαθητών της τετάρτης τάξης του Δημοτικού!

Από την έντυπη έκδοση του Free Press Magazine “Εντυπάκι”. Δείτε το τεύχος ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 πατώντας εδώ