Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / ΠΑΜΘ: Τα θέματα της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης!
ΠΑΜΘ: Τα θέματα της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης!

ΠΑΜΘ: Τα θέματα της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε στις 24-07-2019  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. EΠΕΡΩΤΗΣΗ :

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Περιφέρεια ΑΜΘ σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία της κοιτόστρωσης του ποταμού Άρδα.

Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση τροποποίησης  Eτήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2019.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

2.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο ερευνητικό έργο TIMING (Technologies for timely decIsion MakING) του ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020 (επανυποβολή πρότασης).

Εισηγητής: O Προϊστάμενος  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας της ΠΑΜΘ  κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς.

3.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο ερευνητικό έργο Enhancing Risk management Through Human factors – developing RESILIENT COMMUNITIES (EARTH – RESILIENT COMMUNITIES) του ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020 (επανυποβολή πρότασης).

Εισηγητής: O Προϊστάμενος  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς.

4. Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους  2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στο Βόρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στο Βόρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου.

Εισηγήτρια: Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ κα Αναστασία Κασάπη.

5. Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους  2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω  της απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον καθορισμό λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα  Ξάνθης .

Εισηγήτρια: Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ κα Αναστασία Κασάπη.

6. Επικύρωση των πρακτικών της  9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης,14ης, 15ης  και 16ης συνεδρίασης,  έτους  2018  του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κα  Ελένη  Δημούδη – Τζατζαΐρη.

7. Επικύρωση των πρακτικών της  1ης, 2ης, 3ης,4ης, 5ης,6ης και 7ης  συνεδρίασης,  έτους  2019  του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κα Ελένη  Δημούδη – Τζατζαΐρη.