Αρχική Σελίδα / Για τη Γυναίκα / ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ: 20 δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ)
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ: 20 δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ)

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ: 20 δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο! (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ)

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών αποφάσισε ο Δήμος Καβάλας με σχετική του ανακοίνωση!

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών και ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/03/2016 έως και 18/03/2016.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Δημαρχείο του Δήμου Καβάλας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2513500183.

Με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται :

• Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
• Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης