Αρχική Σελίδα / Πολιτισμός / ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ένα ταξίδι στον λειτουργικό χωροχρόνο»!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ένα ταξίδι στον λειτουργικό χωροχρόνο»!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ένα ταξίδι στον λειτουργικό χωροχρόνο»!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα πάντα. Τα δεδομένα του χθες ταχύτατα αναιρούνται στο σήμερα και το αύριο βεβαιότατα θα απέχει «παρασάγκας» από το τώρα. Οι αποστάσεις μειώνονται, οι ταχύτητες αυξάνουν, η επιστήμη με αλματώδεις ρυθμούς μας εκπλήσσει με τις ανακαλύψεις της, ο νους του ανθρώπου αδυνατεί να συλλάβει τους ρυθμούς αυτούς , την ταχύτητα και τα επακόλουθά της. Παράλληλα μ΄ αυτούς τους ρυθμούς μέσα στον ναό κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας βιώνουμε κάποιους άλλους ρυθμούς, που αέναα επαναλαμβάνονται  χωρίς όπως ποτέ να είναι οι  ίδιοι. Διότι τίποτε το στατικό δεν υπάρχει στη Θεία Λειτουργία, καθώς και τίποτε το μεμονωμένο. Από την μια η μετοχή στην ευχαριστιακή σύναξη μας οδηγεί στην όντως ζωή κι έτσι τα πάντα ζουν και  κινούνται όχι  μόνα τους, όχι εγωκεντρικά μεμονωμένα αλλά σε αρμονία μέσα στο όλον. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο όλα αποκτούν νόημα, αφού όλα και όλοι συγκεντρώνονται επί τω αυτώ, όλοι μπροστά στο υπερουράνιο θυσιαστήριο γνωρίζονται. Μέσα στην λογική λατρεία αποκαλύπτεται η φύση και ο λόγος της υπάρξεως μας Σε τούτο μας οδηγεί η λειτουργία του Λόγου, του Λόγου που είπε και εγενήθησαν, του Λόγου δι ου τα πάντα εγένετο.

Μιλώντας για όλα μέσα στην λατρευτική μας πραγματικότητα  καταλήγουμε στο να τα βλέπουμε όλα  κι έτσι τα πάντα γίνονται οικεία, τίποτε πλέον δεν είναι ξένο, ανοίκειο, εχθρικό, αντικείμενο, όλα γίνονται κοινά , αφού όλα εντάσσονται στο εμείς βιώνοντας την ενότητα που είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην οποία εντάσσεται και με την μετοχή της αγιάζεται όλη η πλάση. Είναι η υπέρλογη, η άφατη, η ανέκφραστη μετοχή στην άκτιστη Χάρη του Θεού, που στην Τριαδική έκφρασή Του καινίζει σύμπασα την κτίση και καθ’ ένα έκαστο ξεχωριστά στο μεγαλείο της ιδιαιτερότητας και του ανεπανάληπτου της μοναδικότητας του προσώπου..

Στην προοπτική αυτή η Θεία λειτουργία ξεκινά με την δοξολογική εκφώνηση της  Βασιλείας του Τριαδικού Θεού. Αυτή η Βασιλεία είναι η αποκλειστική αναφορά μας. Αυτή είναι η μοναδική αναζήτηση των πιστών. Ο μοναδικός και τελικός προορισμός μας στο λειτουργικό μας ταξίδι προς τον ουράνιο θόλο της επουράνιας λειτουργίας. Σ΄ αυτήν προσφέρονται οι πιστοί κατά πάντα και δια πάντα.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο καθίσταται η θεία Λειτουργία η ενοποιός των πάντων. Τα πάντα συναντόμενα σ΄ αυτήν συνενώνονται και αναφέρονται από κοινού στον ουράνιο Πατέρα. Μακρά από την ζέση της πίστεως, την  θέρμη της ενοποιούς Αγάπης της τα πάντα είναι αγνώριστα, παγερά, στατικά μέσα στην αδυσώπητη κίνησή τους, αποκαρδιωτικά απομονωμένα και εγωιστικά φυλακισμένα στα βαρίδια των δερμάτινων χιτώνων. Μέσα στον λειτουργικό χρόνο του Ναού όλα περιχωρούνται και όλα λειτουργικά διακονούν την  ενότητα της πίστεως. Και όλα ζωογονούνται, αφθαρτοποιούνται, μεταμορφώνονται με την μετοχή στην άκτιστη Χάρη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος Χριστού.

Εδώ ανακαλύπτει ο άνθρωπος τον κατά φύσιν κόσμο του. Αυτός δεν είναι ούτε η δημιουργία σαν χώρος, ούτε η μέτρηση της ιστορίας σαν χρόνος, ούτε η επιστήμη και η τέχνη του μεταπτωτικού ανθρώπου, αλλά είναι ο λειτουργικός χωροχρόνος όπου ο άνθρωπος, ως θεανθρώπινη πραγματικότητα, βιώνει την καλή αλλοίωση στην χαρμολύπη της σταυροαναστάσιμης διάστασής της. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού ατρέπτως , αναλλοιώτως και ασυγχύτως ενώνεται χωρίς να καταφλεγεί, χωρίς να καταργηθεί ο κτιστός κόσμος, ο άνθρωπος και η κτίση ολόκληρη με την άκτιστη χάρη, αφθαρτοποιούμενος και μεταμορφούμενος  στην προοπτική του ανοικτού ορίζοντα της αποκαλύψεως, η οποία μας δίδει την δυνατότητα να αναπνεύσουμε τον καθάριο και ζωογόνο αέρα της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Και τότε επιτέλους κατανοούμε πως δεν είναι ο ήλιος που θερμαίνει την ζωή μας, δεν είναι η φαντασία μας που μας κάνει ουρανοπολίτες, αλλά η διαρκής παρουσία του Τριαδικού Θεού στην απολυτότητα της ευλογημένης Βασιλείας Του που φωτίζει και ζωογονεί τα πάντα μέσα στους ατελείωτους αιώνες. Και τότε μαζί με τον δίκαιο Συμεών αναφωνούμε: «Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

Αρχιμ. Παύλος Κίτσος.